Distances līgums

 

Šajā Interneta veikalā http://tiktik.lv piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Interneta veikalā https://tiktik.lv apskatāmo preču attēli var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu vai konkretizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu saistītās neskaidrības, lūdzam sazināties ar pa epastu: [email protected] , tel. 26711822.

 

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtamo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Precēm, kas nav zem sadaļas "Vairumtirdzniecība"" pārdevējs nodrošina preču piegādi Latvijas teritorijā 2- 7 dienu laikā, kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku un veidu saskaņojot ar Pircēju. gadijumā ja preces rakstura lielumi neļauj preci piegādāt klienta norādītājā veidā, Pārdevējs sazinās ar klientu un vienojās par citu piegādes veidu.

Precēm zem sadaļās "Vairumtirdzniecība" preču piegādi pārdevējs nodrošina Latvijas teritorijā līdz 15 darba dienu laikā, kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku un veidu saskaņojot ar Pircēju. gadijumā ja preces rakstura lielumi neļauj preci piegādāt klienta norādītājā veidā, Pārdevējs sazinās ar klientu un vienojās par citu piegādes veidu.  

Atlaižu kodi

Tiktik.lv ir iespējams izmantot atlaižu kodus.  Atlaides kods ir unikāls burtu un / vai ciparu komplekts, ar kuru jūs varat iegādāties preces ar noteiktu atlaidi vietnē Tiktik.lv. Atlaižu kodi ir unikāli un katrs no tiem var sniegt dažāda lieluma atlaidi, kas piemērojama visam sortimentam vai tā daļai, ar atšķirīgu derīguma termiņu un dažādiem lietošanas nosacījumiem. Dažos gadījumos atlaides kods var netikt piemērots, ja netiek sasniegta minimālā pasūtījuma summa.

Kas ar saņemt un izmantot atlaižu kodu Tiktik.lv?

Ikviens lietotājs, kurš ir informēts par akciju tiktik.lv, piemēram caur tādiem kanāliem kā e-pasta, SMS, telefona sarunas, vai reklāmas akcijām

Kā un kur tiek piemērots atlaides kods un kā to izmantot?

1.       Mūsu interneta veikalā Tiktik.lv atlasiet vajadzīgos produktus un ielieciet tos grozā.

2.       aizpildot informāciju Pirkuma grozā, logā “Atlaides kods” ievadiet kodu un spiediet pogu iesniegt

 Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

·        pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

·        pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

·        pircējs ir atvēris iepakojumu (piemēram papīra plēves iepakojumu, korķi tīrīšanas šķidrumiem, drošības plobme ir bojāta)

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Pirkuma līguma kopijas interneta veikals http://tktik.lv neuzglabā.

Lai izlabotu pasūtījuma laikā ieviesušās ievadkļūdas, lūdzu, sazinieties ar mums pa telefonu +371 26711822 vai sūtiet e-pastu: [email protected].

 

Sūdzību un ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtība

Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta [email protected] vai rakstveidā, nosūtot uz adresi Ventspils šoseja 32, Jūrmala LV2016. Sūdzība tiks izskatīta 15 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.
Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:
- vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
- iesnieguma iesniegšanas datumu;
- strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:
- Informācija par strīdu risināšanas procesu: www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process
- Informācija par ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāzi: www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze
- Informācija par strīdu izšķiršanu tiešsaistē (SIT): Ja ir radusies problēma ar tiešsaistē nopirktu preci, klients var izmantot SIT platformu, lai iesniegtu sūdzību, ko izskatīs neatkarīga strīdu izšķiršanas struktūra. Links uz SIT platformu: ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV 

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

 

0